احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
برودپیک... آخرین تلاشها برای تحقق یک رویا به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢۳ تیر ۱۳٩٢

دوستانم آن بالا دارند شب سردی را پشت سر می گذارند. برای کسب افتخار دیگری برای ایران.
آنها این شانس و اقبال را نداشتند که مثل تیمهای والیبال و فوتبال و ... مورد توجه رسانه ها قرار گیرند.
آنها آن بالا دارند با همه چیز دست و پنجه نرم می کنند. با سرما ، با مرگ ، با بهمن و هزار چیز دیگر.
امیدوارم ساعات آینده خبر موفقیت و سلامتشان را بشنوم .
امیدوارم این موفقیت من رو آشتی بده با نوشتن از کوه و برای کوه...

لحظه شماری می کنم

  سخن دیگری؟ ()