احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
به امید خبرهای خوب از برودپیک به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢۸ تیر ۱۳٩٢

حال خوشی نداریم...

نه آنها که در آن بلندی های برف پوش ، سرگردان یافتن راهی برای بازگشتند
نه ما که سرگردان در بی خبری ، دلمان از دوری دوستان یخ زده است..

اینجا هوا سرد است ، و این همه ی اعتراف ماست... همه ی اعتراف ما...

  سخن دیگری؟ ()