احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
گزارش تصویری از مراسم برودپیک به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٩ امرداد ۱۳٩٢

گزارش تصویری ام از مراسم برودپیک را می توانید در لینک های زیر مشاهده کنید

سایت کوه نیوز

سایت بی بی سی فارسی

  سخن دیگری؟ ()