احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
نذار خستگی به تن فواد بمونه!! به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٤ تیر ۱۳٩٠

امروز دوست عزیزم سارا عدالتیان که در جریان گفتگوهای شکل گرفته بین من و آنا و آرش در کامنتینگ وبلاگ آناپورنا بود این پیام رو ارسال کرد که : نذار با این بحث ها و حاشیه ها خستگی به تن فواد بمونه! 

چشم خانم عدالتیان.

 

باورم نمی شود ..کی کسی شنیده است؟
زیر خاک گم شوند ... قله های استوار ...
  سخن دیگری؟ ()