احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
بیاد پرویز ستوده به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢٤ آبان ۱۳٩٢

 

تلفن زنگ میزند : 
پرویز ستوده پـــــــــــــــــــــرید! 

قلبم یخ میکند ؛کت پرم را پیدا میکنم! 

پ.ن : امروز و بر اثر حمله قلبی در ارتفاعات پلنگچال جان خود را از دست داد.
یادش گرامی.

  سخن دیگری؟ ()