احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
تبریک به رضا زارعی و جامعه کوهنوردی کشور به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٩ آذر ۱۳٩٢

انتخاب رضا زارعی بعنوان رییس جدید فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران ، قدمی است برای تغییرات بنیادی و اساسی در کوهنوردی کشور. نوید روزهای خوب که نیاز به همراهی و همدلی همه ما دارد.
امروز شاهد تامل ، درایت و تعقل در جامعه کوهنوردی ایران بودیم و اینکه درصد بیشتر جامعه کوهنوردی ایران نیاز به تغییر در بدنه خود را احساس کرد و این خود در چنین برهه ی زمانی قدمی رو به جلو است.

برای رضا زارعی عزیز در به دوش کشیدن این مسئولیت بزرگ موفقیت آرزو می کنم و امیدوارم با تغییرات اساسی بتواند به خواستهای بر حق جامعه کوهنوردی تحقق بخشد.

پ.ن : در این انتخابات از حسین رضایی نیز یاد و حمایت کردم و عنوان کرده بودم که او نیز با برنامه هایی که ارائه داده ، می تواند بر این مسند تکیه کند. برای او نیز آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

  سخن دیگری؟ ()