احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
برف نو! به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢۱ آذر ۱۳٩٢

 

بعد از سالها ، امروز شاهد بارش بی سابقه برف آنهم در ماه آخر پاییز بودیم. برفی که بهانه ای شد تا لبخند فراموش شده مردمان ، دیگر باره بر لبها نقش ببندد. در تمام طول راه در این اندیشه بودم که چه خوب است در چنین مواقعی آن چهره های عبوس همیشه ی مردمان ، به بهانه ای شاد می شود و نور امید در چشمانشان برق می زند. امروز همه مهربان بودند با هم. به سلامی و خسته نباشیدی و تبریک برفی اینچنین از کنار یکدیگر می گذشتند و نوید روزهای یکرنگی را می دادند.

  سخن دیگری؟ ()