احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
این روزها به قلم: احسان بشیرگنجی - ٦ دی ۱۳٩٢

 

وقتی چیزهای گنده‌ت رو باخته باشی، ناخودآگاه شروع می‌کنی به ساختن چیزهای کوچیک؛ عین داشتنِ یه گلدون، که پشت پنجره اتاقت باهاش تنهایی حال می‌کنی.

  سخن دیگری؟ ()