احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
صعودی به قلبها...گزارش تصویری مراسم یادبود برودپیک به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢٤ تیر ۱۳٩۳

همه آمده بودند...

24 خرداد 92، گشایشگران جوان مسیر ایران خبر از صعود موفق خود بر فراز قله برودپیک دادند. موجی از شادی و شعف همه ما را در برگرفت. اما ساعاتی بعد، خبری این شادی را در دلها یخ کرد و بهت و ناباوری و نگرانی را برایمان به ارمغان آورد. دوستانمان در مسیر بازگشت گرفتار هوای خراب شدند، مسیر خود را گم کردند و برای همیشه در ابدیت یخ های هیمالیا، در کنار نقشی که زده بودند آرمیدند. آنها به هدف خود رسیده بودند. آنها مرد میدان آخرین رزم خود بودند...
و امسال در سالروز گشایش و صعود مسیر ایران، باز جامعه کوهنوردی بپاس تلاشها و یادمان این عزیزان به دعوت خانواده ها گرد هم جمع شدند و نوید روزهای همدلی و همراهی را در سالن سبز سازمان محیط زیست طنین افکندند.


تهران/24 تیرماه 93 / سالن سبز سازمان محیط زیست

 


  سخن دیگری؟ ()