احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
نانگاپاربات زمستانی، تلاش برای کسب افتخار ملی یا دستیابی به آرزوهای شخصی؟! به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٥ دی ۱۳٩۳

کمتر از یک هفته دیگر، تیم 3 نفره کوهنوردان ایرانی متشکل از محمود هاشمی، ایرج معانی و رضا بهادرانی تلاش خود را جهت صعود زمستانی نانگاپاربات آغاز خواهند کرد. این طرح تلاش سخت و دشوار زمستانه در میان اکسپدیشن های مختلف توانست نظر کمپانی لوازم کوهنوردی میلت را جلب کند و از حمایت آن برخوردار گردد.
این روزها و با نزدیک شدن به زمان مراجعت تیم به منطقه بحث جدیدی پیرامون تامین بخشی از هزینه های مالی برنامه مطرح شده است. هر ایرانی 10 هزار تومان به این تیم کمک کند!
در نفس عمل هیچ مشکلی نیست. در تمام دنیا چنین حرکتهایی انجام می شود، حمایتهای مردمی همواره بخشی از هزنیه ها را تامین می کند. اما آنچه در مورد این تیم قضیه را متفاوت می کند چند دلیل عمده دارد!
نخست؛ نفرات این تیم به نظر من (دقت کنید به نظر من!) از صداقت کافی برخوردار نبوده اند و در طول این سالهایی که از آنها در خصوص صحت و سقم صعودهایشان سوال شده، پاسخی به روشنی ارائه نکرده اند.
دوم؛ هیچ کدام از تمرینات، نوع برنامه ریزی، نوع مسیر و اسپانسرهایشان تا این لحظه مشخص و شفاف نیست!

سوم؛ این حرکت در راستای چه چیزی صورت می گیرد؟ دست یافتن به آرزوها و آمال شخصی؟ در این صورت جامعه چرا باید در تحقق این رویا که هیچ چیز آن شفاف نیست کمکی کند و فردا روز اگر دیگرباره حادثه ای چون برودپیک روی دهد مسئولیت این حرکت بر عهده چه کسی یا کسانی است؟ برودپیک را بیاد بیاورید! بعد از حادثه یکی از اصلی ترین بحث ها وجود مشکل مالی اعضای تیم بود. با توجه به این تجربه آیا به صلاح است چنین برنامه ای با وجود مشکل مالی صورت پذیرد؟ یا اگر مشکل مالی وجود ندارد، درخواست کمک برای چیست؟ داشتن یادگاری؟!!

و یا اینکه برنامه برای کسب افتخار برای کوهنوردی ایران اجرا می شود؟
آیا کوهنوردی ایران از همه جهات به خواسته ها و اهداف خود رسیده است و فقط چنین حرکتی را در کارنامه خود کم دارد؟ صرف چنین هزینه گزافی که معلوم نیست خروجی آن چه خواهد بود و چه دستاوردی خواهد داشت در این مقطع زمانی و آمار بالای حوادث در موج نوی کوهنوردی ایران ضرورتی دارد؟ آیا نمی توان چنین هزینه ای را برای کوهنوردی مهجور مانده ایران و برای پرورش استعدادهای این ورزش که تعداد آنها کم نیست و بخاطر مشکل مالی از ادامه این روند بازمانده اند صرف نمود؟
اینها گوشه ای از سوالاتی است که ذهن مرا به خود مشغول ساخته. سوالاتی که طرح آنها در چنین مقطع زمانی موج تهمت ها و توهین ها را دیگربار به سوی من روان خواهد کرد. باکی نیست. تاریخ خود قضاوت خواهد کرد.
محمود هاشمی وایرج معانی هیچگاه در زمره دوستان من نبوده اند اما این دلیلی نیست بر اینکه نگرانشان نباشم و دغدغه ام را عنوان نکنم و چون بسیاری دیگر از دوستانم چشم بسته بر طبل حمایت بکوبم و به عواقب آن فکر نکنم!

من اما با همین چشمان غیر مسلح و معمولی ام  مثل کودکی ساده ، در جایی که دیگران برای پادشاه هلهله می کنند و از قهرمانی هایش می گویند  خیلی ساده چشم می گشایم ومی بینم که «پادشاه لخت است» و این را گاهی توی یادداشت هایم! می نویسم.

به امید سلامت! و موفقیتشان.
با دوستی.

احسان بشیرگنجی

15 دی ماه 93

  سخن دیگری؟ ()