احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
حال زار محیط زیست با اوضاع رو به وخامت اقتصادی، بدتر خواهد شد به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢۳ امرداد ۱۳٩٠

"چکیده : وضعیت خلاء فعلی در زمینه توجه به محیط زیست، نتیجه 5،6 سال کم توجهی و بی توجهی به موضوعی به نام محیط زیست است و حال زار محیط زیست کشور با خراب‌تر شدن وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد...."

 

ادامه مطلب در وبلاگ کوهبان .
  سخن دیگری؟ ()