احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
سال نو مبارک به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱ فروردین ۱۳٩٠
بهار خنده زد و ارغوان شکفت...در خانه، زیر پنجره گل داد یاس پیر...
...

دست از گمان بدار!
با مرگ نحس پنجه میفکن!

بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار. . .
  سخن دیگری؟ ()