احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
انتقاد بجای کوهبان! به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱٦ آبان ۱۳٩٠

کوهبان طفل رها شده

پیش زمینه:

صعود قلم با شعار صیانت از کوهستان انجام شد. و حاصل این صعود و شعار،، تولد طفلی بود با نام کوهبان، طفلی که احتیاج به توجه داشت.. تا رشد کند.. و صدای هم صدایی افرادی باشد که باهم عهد صیانت از طبیعت را با قلم خود بر روی تابلوی آن بسته بودند. اما این کار به مقصد نهایی خود به درستی نمی رسد.!!!...

 

انتقاد بجا و منطقی جواد زارع را در کوهبان و شازده کوچولو بخوانید.

برج سینا ! : ممنونم از جواد زارع عزیز بابت نگارش و انتشار این نقد منطقی. این نقد بر من بعنان یکی از نویسندگان کوهبان وارد است و امیدوارم ازین پس ، بیش از پیش در این راه در کنار دوستان گام بردارم و انتظارات موجود را برآورده کنم.

  سخن دیگری؟ ()