احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
برج سینا ی من! به قلم: احسان بشیرگنجی - ٢٠ آبان ۱۳٩٠

 

برج سینا - 20 آبان90

برگشتم از صعود... هنوز لذت آن سرمای استخوان سوز زیر دندان است!! جایتان خالی بود در ضیافت بوران و برف و کولاک! جای همه دوستان یخ زدیم!
  سخن دیگری؟ ()