احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
... به قلم: احسان بشیرگنجی - ٦ آذر ۱۳٩٠

برای آرزوهایی که می میرند سکوتی می کنم سنگین تر از فریاد...

 

مدتی رو در سفر خواهم بود...

  سخن دیگری؟ ()