احسان بشیرگنجی
تماس با من
پروفایل من
      برج سینا ! (یادداشت ها و عکس های احسان بشیرگنجی)
یک توضیح بسیار ضروری بابت پیامها به قلم: احسان بشیرگنجی - ۱۳ آذر ۱۳٩٠

بدلیل اتفاق غیرمنتظره دسترسی ام به اینترنت از دیشب تا این لحظه که این یادداشت را می نویسم قطع شد. و نیز فرصت نشد تا صفحه پیامهای وبلاگ را ببندم. احسان بشیرگنجی و برج سینا بدلیل کوتاهی در امر رسیدگی به پیامهای وبلاگ در مقابل تمام مخاطبان بویژه خانم پگاه تیبا سر تعظیم فرود آورده و از تمام دوستان عذرخواهی می کند. برج سینا هیچگاه بر پایه ی توهین به مخاطب گام برنداشته است و احترام به مخاطب یکی از اصل های فعالیت برج سینا است. امید که این کوتاهی و قصور را بر من ببخشایید.

با نهایت احترام

احسان بشیرگنجی

  سخن دیگری؟ ()