انسان شدن را از من دریغ مکن!

 

از این دست حرفهاست
که انسان می سازد از آدم

که نان را در اوج گرسنگی
به کسی ببخشی که گرسنه تر است

که بوسه را بر گونه ی دخترکی بکاری
که سخت مهر می طلبد
هنگامی که حتی غمگینی

که آّبی بر تَرَک دست کارگری
وقتی همه بر او پشت کرده اند

که کنار گذاشتن معشوقی
که روحش را به دیگری فروخته
هنگامی که سخت عاشق اویی

از این دست حرفهاست
که انسان می سازد

که مدام فکر می کنم
فاصله ی من از آدم تا انسان
چقدر ؟
و سخت دلم برای انسان شدن می تپد

هنگامی که سخت غمگین ام
بگذار بخاطر دیگری رهایت کنم عشقم!

انسان شدن را از من دریغ مکن!


(از دوست عزیزم حسن فرهنگی)

/ 1 نظر / 6 بازدید
محمد

درود بر احسان آقا لطفا این متنها رو رنگ تیره تری بذار و کمی بزرگتر که راحت تر بشه خوند، پیر شدیم دیگه، همینجوری فهمیدنش سخته خوندنش رو راحت کن. ممنون