تبریک به رضا زارعی و جامعه کوهنوردی کشور

انتخاب رضا زارعی بعنوان رییس جدید فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران ، قدمی است برای تغییرات بنیادی و اساسی در کوهنوردی کشور. نوید روزهای خوب که نیاز به همراهی و همدلی همه ما دارد.
امروز شاهد تامل ، درایت و تعقل در جامعه کوهنوردی ایران بودیم و اینکه درصد بیشتر جامعه کوهنوردی ایران نیاز به تغییر در بدنه خود را احساس کرد و این خود در چنین برهه ی زمانی قدمی رو به جلو است.

برای رضا زارعی عزیز در به دوش کشیدن این مسئولیت بزرگ موفقیت آرزو می کنم و امیدوارم با تغییرات اساسی بتواند به خواستهای بر حق جامعه کوهنوردی تحقق بخشد.

پ.ن : در این انتخابات از حسین رضایی نیز یاد و حمایت کردم و عنوان کرده بودم که او نیز با برنامه هایی که ارائه داده ، می تواند بر این مسند تکیه کند. برای او نیز آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

/ 2 نظر / 6 بازدید
حسین رضایی

سلام و سپاس ... [گل]

night jessamin

بسوی کوه بسوی قله های باشکوه بسوی آبی سپهر به راه زر نشان مهر چو آرزوی ما هوا خوش است و پاک به روی قله ها تن از غبار تیرگی رها بر آ چو جان تازه بر بلند خاک همیشه بر فراز همیشه سرفراز روز جهانی کوهستان مبارک باد