اسماعیل میر فخرایی...

سالی که زمستان نداشت / روایت رضا نظام دوست :

می ماند کسی مثل « اسماعیل میر فخرایی » ، که حتی در غربی ترین نقطه ی شرقی ترین قاره ی دنیا نیز ، در کنار «کوآلاها» و «دینگوها» و «ایچیدناها» و «پلاتی پوسها» و هزار گونه جانورعجیب دیگر ، افسوس ِ از بین رفتن گورخرهای سمنان را می خورد و خرس های مازندران و شغالهای هرمزگان و لاک پشتهای خلیج فارس را! ... و مبهوت است که چرا در آن سرزمین ، مردمان ، به دشنام یکدیگر را سگ و خرس و گراز و شغال می نامند و به ابلهانه ترین شکل ممکن با محیط زیست شان رفتار می کنند. کشوری که روشنفکرانش از «دریدا» و «پوپر» و «هایدگر» و «فویر باخ» سخن می گویند ، اما از محیط زیست ایران ، خر ملانصرالدین را هم درست نمی شناسند! 


برای کسانی مثل « اسماعیل میرفخرایی » ، تنها گذاشتن طبیعت ایران با این آدمیان ، خواه عامی و سنتی ، خواه مدرن و امروزی ، مثل تنها گذاشتن دلش میان گرگهای گرسنه است! دل گرم و زنده و پر خونش. دلی که خون است از آنچه بر ایران ، بر طبیعت ایران رفته و می رود.

/ 2 نظر / 32 بازدید
hezari

درووود راهی یک سفر بلند مدت به نوار ساحلی جنوب کشور اونم با موتور ... سبز باشی ...

پروین احمدی

رسانه به انسانهایی مثل شما نیازمند است