و آناپورنا صعود شد!

طبق خبر سایت فدراسیون کوهنوردی "عظیم" بامداد امروز بر فراز آناپورنا ایستاد. تبریک به او که با این صعود هشتمین  هشت هزار متری خود را هم صعود کرده است .. و  با امید سلامتش.
با این وصف  "عظیم قیچی ساز" تا به اینجا رکورد دار تعداد صعود قلل هشت هزار متری در ایران است.

پی نوشت: با افزایش صعودهای تیمی یا انفرادی ایرانیان به قلل هیمالیا ،ظاهرا جنگ قرمز و آبی هم در بین طرفداران هیمالیانوردی ایرانی  در گرفته است! و حمایت از یک کوهنورد یا طرح پرسش از کوهنورد دیگری  برای بعضی در چهارچوب این جنگ ، به وزن کشی و کرکری و رجز خوانی  تعبیر می شود!و  در همین تعبیر  ، ای بسا که صاحب این قلم ،  به صراحت یا تلویح به حاشیه سازی یا غرض ورزی  در مورد عظیم قیچی ساز متهم  شده است.  حتی در جایی (از آنجا که خودم هم آذری ام)   طرح سوالاتی از عظیم یا پیشنهاداتی به او  در اجرای این برنامه (صعود آناپورنا)  به خیانتی قومی  هم  ظاهرا برای من تبدیل شده!! و از دوستان همزبانم  دشنامها شنیدهام.

بهر حال  بدینوسیله اذعان می دارم که صعود عظیم یاهر کوهنورد دیگری برای من هیچ تفاوتی ندارد. نه دوستی ویژه ای با دشمنان عظیم دارم ، نه دشمنی خاصی با دوستان او. امید من برای "عظیم" همان است که برای "لیلا" بود. با همه ی وجود خواهانم  که روح "لیلا" هم از صعود هموطنش "عظیم"  به قله ای که او هم آرزوی صعودش را داشت شادمان باشد. که اهمیت آدمیان  فارغ از اینکه نیک باشند یا بد ،   دوست من باشند یا دشمن من ، همیشه  برای من از اهمیت قله ها و کوهها بیشتر بوده است.
والسلام.

/ 2 نظر / 9 بازدید
تازه کار

حالا تو مطمئني اصلا صعود كرده؟ پس چرا هيچ جا هيچ حرفي ازش نيست و صعود هم همه جا ساعت 10 اعلام شده نه ساعت 8 ! منبع خبري فدراسيون هنوز تاييد نشده!

لبخند ماه

تبريك به همه اونايي كه كوه و كوهنوردي و كوهنوردان رو دوست دارن...