برای مهسا ...

در خلئی که نه خدا بود و نه آتش،

نگاه و اعتماد تو را به دعایی نومید وار طلب کرده بودم.

جریانی جدی

در فاصله ی دو مرگ

در تهی میان دو تنهایی_

نگاه و اعتماد تو بدین گونه است!  
شاملو

 

/ 6 نظر / 6 بازدید
فرشید

سلام احسان جان من این موضوع رو نگرفتم برای مهسا که رفت کدوم مهسا و کجا رفت برام گنگ موند این پست کمی توضیح بده ممنون

جونيپر

در تهي ميان دو تنهايي...

اگر رفت خودت با رفتارت از خودت روندیش!