برای این روزها...

تویی تنها که می‌خوانی

رثای قتل عام و خون پامال تبار آن شهیدان را

تویی تنها که می‌فهمی

زبان و رمز آواز چگور ناامیدان را.

 

بر آن شاخ بلند ای نغمه‌ساز باغ بی‌برگی

بمان تا بشنوند از شور آوازت

درختانی که اینک در جوانه‌های خرد باغ در خواب اند

بمان تا دشت‌های روشن آیینه‌ها،

                                       گل‌های جوباران

تمام نفرت و نفرین این ایام غارت را

ز آواز تو دریابند.

شفیعی کدکنی

پ.ن : تیرها بی هدف شلیک می شوند و هر کسی در معرض بوسه ی کوچک مرگ است. چقدر برای رسیدن به آزادی هزینه...

/ 0 نظر / 7 بازدید