/ 2 نظر / 6 بازدید
...........................................

خوب مگه نیکنامی که گذرت بدن جییگرررررررررررر[خنده] لیاقت می خواد که شما نداری . [چشمک]

رضا

نمی دانم که ای نمی دانم چه ای همین که آوازت شب را نیلی می کند کافیست ...