خرمشهر...

 

چه کوزه های عاشقی می شود ساخت
از خاک خرمشهر
چرا که در هر قدمش مردانی خوابیده اند
با لب هایی که مشق بوسه نکرده اند!

(حسن فرهنگی)

 

امروز خرمشهر آزاد می شود، امروز چندین کیلومتر دورتر در بغداد برای ایران تصمیم می گیرند و امروز روزی است که خیلی ها ۸ سال جنگ رو برای خودشون مرور می کنند.

پ.ن 1 : خدا که خرمشهر را آزاد کرد ،  ما رو کی آزاد می کنه؟

پ.ن 2: دیروز دوم خرداد بود. هرچه خواستم از این روز و دلتنگی هایش بنویسم ، بغض امانم نداد... گرامی باد

پ.ن 3 : ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
baran

خرداد پر از حادثه ..