تقابل فدراسیون کوه نوردی با انجمن غارنوردی!

با رجوع به خاطرات بیاد می آورم که سال 1386 به نوعی سال شکوفایی سایت کوهنوردی همطناب بود که من هم یکی از مدیران اصلی اش بودم. در جریان برگزاری مسابقات کشوری سنگنوردی آبان 1386 یکی از دوستانی که با روابط عمومی فدراسیون همکاری می کرد( در حال حاضر یکی از هیمالیانوردان قابل نسل جدید بشمار می آید) جهت پنل خبری آقای شعاعی از سایت ما هم دعوت به عمل آورد. در همان زمان بود که صحبت از کاظم فریدیان بمیان آمد و کاملا شاهد موضع گیری غیر دوستانه او بودم! چند ماه بعد کاظم فریدیان و لیلا اسفندیاری جهت برنامه نانگاپاربات عازم منطقه شدند و کلیت روابط بین المللی به عهده من قرار گرفت. باز هم بخاطر دارم که در اولین صحبت هایم افشین یوسفی بارها از انجام کار با همراهی فدراسیون سخن راند اما با شانه خالی کردن فدراسیون و عملا تنها گذاشتن این حرکت بود که حرکت خود جوش غارنوردانی مصمم همچون جواد نظام دوست و دیگر دوستان، اکسپدیشن 2008 را به ثمر نشاند. پس از بازگشت تیم نانگاپاربات و موضوع ناپدید شدن سامان و باز هم موضعگیری فدراسیون علیه کاظم و لیلا( دو عضو اصلی ایرانی اکسپدیشن) عملا حضور فدراسیون با خواسته خود و علیرغم دعوت های مکرر منتفی شد. با وجود اینکه سرپرستی به جواد نظام دوست سپرده شد و عملا کاظم و لیلا صرفا به عنوان دو عضو در برنامه شرکت کردند با وجود علم بر حضور غارنوردان و غارشناسان عضو اتحادیه بین المللی غارشناسی، فدراسیون حتی از اعزام نماینده ای جهت خوشامد گویی ابا نمود و مربیان شرکت کننده فدراسیون هم صرفا با انگیزه و هزینه شخصی حضور پیدا کردند!

اواخر سال 1387 پس از برگزاری موفق اکسپدیشن بین المللی غارشناسی در ایران بود که مطلع شدیم فدراسیون به دنبال ارسال تعدادی از مربیان به کشور لهستان جهت گذراندن دوره می باشد. از آنجایی که این حرکت برایم مشکوک بنظر می آمد و احساس می کردم که هدفهای دیگری هم بجز ارتقای سطح مربیان در نظر می باشد مقاله ای با عنوان " آیا فدراسیون کوهنوردی می تواند متولی غارنوردی باشد؟" نوشتم که با سوالات زیر شروع می شد:

"-آیا  اعزام مربیان غارنوردی ایران به لهستان را می توان به فال نیک گرفت؟!

- آیا هدف فدراسیون از این عمل  ارتقاء غارنوردی نوین  در ایران  است یا بدست آوردن دست آویزی جهت جلوگیری از اقدامات جدیدی که غارنوردان آزاد تاکنون انجام داده اند؟!

-چرا فدراسیون تا قبل از برگزاری اکسپدیشن بین المللی غارنوردی به این رشته همانند رشته ای حاشیه ای می نگریست و هیچگونه تلاشی جهت اعتلای آن نمی کرد؟!

-چرا فدراسیون کوهنوردی قبل از برگزاری اکسپدیشن بین المللی با وجود اینکه  این برنامه ابتدا جهت برگزاری به آنها پیشنهاد شده بود از هر گونه همکاری سرباز زد؟

-دلیل مذاکرات کنونی فدراسیون با سازمان منابع طبیعی بر سر به عهده گرفتن مسئولیت غارها چیست؟

-آیا فدراسیون کوهنوردی که در حال حاضر مسئولیت  تمامی ورزشهای که در ارتفاع انجام می شود (حتی ورزشهای هوایی!!!) را به عهده دارد در مورد ورزشهای زیر زمینی هم محق است؟

-آیا فدراسیون کوهنوردی که عضو UIAA   اتحادیه جهانی کوهنوردی می باشد می تواند عضو UIS اتحادیه جهانی غارنوردی و CMAS   اتحادیه جهانی غواصی شود؟

-آیا فدراسیون کوهنوردی در آینده فعالیت غارنوردان مستقل را به رسمیت خواهد شناخت یا آنان را به چشم رقیبانی مداخله گر خواهد دید؟

-آیا فدراسیون کوهنوردی ایران همانند دیگر کشورهایی که صاحب غارنوردی حرفه ای هستند می تواند حضور انجمنی از غارنوردان حرفه ای را تحمل کند؟

و بسیاری اما و اگر دیگر که ذهن من و دیگر غارنوردان را به خود مشغول داشته است؟..."

این مطلب در تاریخ 3 خرداد 1388 برروی سایت غارهای ایران قرار گرفت. اکنون پس از گذشت بیش از 3 سال از نگارش آن مقاله و تعلیق 3 ماهه انجمن غارنوردان می توان دوباره به این سوالها اندیشید.  

مهرماه 1388 بود که به دعوت دوستان لبنانی شرکت کننده در اکسپدیشن سال گذشته، 9 نفر از اعضای اکسپدیشن 2008 عازم لبنان شده و در یک دوره دو هفته ای آموخته های اکسپدیشن 2008 را دوباره تمرین کرده و جهت انتقال آموزه هایمان به دوستانمان دوره دیدیم. دوره ای که با حمایت اتحادیه جهانی غارشناسی در جبران زحمات و مهمان نوازی ایرانیان در طی اکسپدیشن 2008 برگزار گردید. از نگاه من به عنوان سرپرست تیم یکی از دلایل شرکت ما در این دوره این بود که در برابر اتهام انجام ناصحیح تکنیکهای غارنوردی از سوی فدراسیون در آینده بری شویم. اتهامی که اکنون با آن مواجهیم!!! آموزه های غلط فدراسیون در گذشته در قالب سنگنوردی! درون غار( طرح درسهای گذشته شاهدی بر مدعای من هستند) بارها سنگنوردان درون غار را به کام مرگ کشانده است!!!

حتی در حال حاضر هم شاهد تفکرات ناصحیح در قالب آموزش غارنوردی درون فدراسیون هستیم. یک کارآموز غار باید جهت گذراندن دوره غارنوردی مدارک کوهپیمایی و سنگنوردی داشته باشد تا بتواند در دوره شرکت نماید. هر چند ممکن است برخی بر این باور باشند که یک فرد با آگاهی بر اصول سنگنوردی و مسایل فنی بهتر بتواند مسایل فنی غارنوردی را درک کند اما حقیقیت بگونه دیگری است. چند سال پیش هنگامی که می خواستم تعدادی از دوستان مشتاق به غارنوردی و تازه کار را جهت آموزش به لبنان ببرم با ااعلام خرسندی مربی مربوطه روبرو شدم(هرچند بدلایل ریالی این برنامه محقق نشد)  چون آن افراد اطلاعاتشان صفر بود و ذهنشان همچون لوحی سفید بدون خدشه و زنگار عقاید ناصحیح بود. خود من بارها در درون غار با سنگنوردانی که در غار سنگنوردی می کرده اند دچار تعارض شده ام. اصرار خیلی از افراد با تجربه جهت صعود با دو یومار، استفاده از طناب دینامیک و هارنس سنگنوردی درون غار مدعایی است بر گفته اینجانب. همینطور عدم استفاده از پتوی نجات به عنوان یکی از ملزومات اصلی غارنوردی، عدم اشنایی با ایده کارابین ترمز و ...  با وجود هزینه سنگین ملزومات سنگنوردی چرا شخصی که مایل است از ابتدا به غارنوردی بپردازد باید لوازمی را ابتیاع کند که شاید دیگر به کارش نیاید!!! چرا یک غارنورد نباید از ابتدا فرود و صعود از طناب را با ملزومات غارنوردی یاد بگیرد (در حالی که در سنگنوردی صعود از سنگ و فرود از طناب با ابزار ویژه سنگنوردی را می آموزد!)

حضور سه تن از مربیان بدون حاشیه که به لهستان رفته اند، جهت آموزش غارنوردی و همراهی با اعضای انجمن گواهی بر سلامت سطح آموزش اعضا مطابق با استانداردهای فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی! می باشد. در حال حاضر بیش از نیمی از افراد حاضر در اردوهای فدراسیون اعضای انجمن غارنوردان می باشند( البته اگر بخاطر منافع شخصی از انجمن اعلام برائت نکنند!).

یکی از بزرگترین نقاط تقابل فدراسیون با انجمن بحث ارتباط با مجامع غارنوردی بین المللی می باشد. چندی پیش یک دوست از احتمال تهمت امنیتی بودن مسئله ارتباط با غارنوردان خارجی برایم سخن گفت که در ابتدا بر آن وقعی ننهادم اما با بروز وقایع اخیر کاملاآن را جدی حس می کنم. در کشور ما که از دیرباز بدلیل تهاجم بیگانگان توهم توطئه بموازات پر و بال گرفته، بهتان بستن به دیگران به دلیل رابطه با خارجی ها مسئله دشواری نیست. توسل به این موضوع نشانگر ضعف طرف مقابل در برابر فعالیتهای روشن و منطقی علمی می باشد. چندی پیش جهت ایجاد تعامل انجمن با فدراسیون وارد جلساتی چند شد اما در انتها فقط شاهد تهدید به اخلال، پرونده سازی و پیشنهادی بچه گانه بودیم: در صورتی که انجمن منحل شده و در قالب کلوپ غارنوردی فعالیت کند از پشتیبانیهای فدراسیون برخوردار خواهد گردید!!!

در جریان همایش بین المللی گنبد های نمکی( اردیبهشت 1391) فرصتی داشتم که با پل ویلیامز دانشمند زمین شناس معروف نیوزلندی گپی دوستانه بزنم. با نگاهی مثبت و امیدوار به تعامل سازنده با فدراسیون در باب احتمال عضویت فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی در اتحادیه جهانی سخن گفتم. جواب او بسیار قاطع و گویا بود: "اتحادیه جهانی غارشناسی عضو شورای بین المللی اتحادیه های علمی ICSU (سطح بالاترین اتحادیه بین المللی علمی در جهان) می باشد و برای اتحادیه جهانی غارشناسی مناسب نیست که یک فدراسیون ورزشی به عضویت آن درآید. در بسیاری از کشورها موسسات غارشناسی در کنار آکادمی های ملی علمی وجود دارند که به عضویت UIS در می آیند."

به گمانم فدراسیون چندان به این موضوع وقعی نمی گذارد که غارشناسی بیشتر یک موضوع علمی بشمار می آید تا ورزش. برگزاری رقابتهای ورزشی درون غارها یا پیمایش غارها با اهداف ورزشی با منشور اخلاقی اتحادیه جهانی غارشناسی در تعارض به سر می برد. شاید فدراسیون فراموش کرده که بر اساس ماده یک اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/2/1381 در تعریف ماهیتش آمده است:

"فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده‌می‌شوند مؤسسات عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی هستند که بر اساس مشی و اصول ورزشی‌تعیین شده به موجب منشور المپیک با مراعات شئون اسلامی ‌و مقتضیات ملی و به عنوان بالاترین مرجع ‌ذی‌صلاح در هر رشته ورزشی تشکیل می‌شوند و در چارچوب این اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی ‌و رعایت قوانین مربوط فعالیت می‌نماید."

در صورت مراجعه به ماده 2 که به اهداف فدراسیون می پردازد تعارضات مختلفی را در صورت بعهده گرفتن مسئولیت غارنوردی توسط فدراسیون کوهنوردی شاهد خواهیم بود.

در بند اول این ماده می خوانیم:" 1 ـ ترغیب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستی و سلامتی و ایجاد زمینه مناسب برای ‌مشارکت آنان در فعالیت‌های منظم، اصولی و قانونمند ورزشی."

نمی دانم چند نفر ممکن است با نظر من موافق باشند اما غارنوردی فعالیتی ماجراجویانه، مخاطره آمیز و هیجانی می باشد که جهت کاوش در غارشناسی علمی به خدمت گرفته می شود و هیچ گونه سودی به لحاظ حفظ تندرستی و سلامتی بر آن مرتبت نیست. غارنوردان جهت کسب آمادگی جسمانی مورد نظر برای فعالیت درون غارها باید به ورزشهایی همانند آمادگی جسمانی، کوهپیمایی و فرود و صعود از طناب بپردازند. جدایی مبحث غارنوردی ازدیگر رشته های کوهستان در کشورهای متمدن(امیدوارم حداقل خودمان به متمدن بودنمان ایمان بیاوریم!) و وجود انجمن های غارنوردی مستقل گویای این موضوع است. به عنوان مثال فدراسیون کوهنوردی کشور کرواسی دارای 35000 عضو در 300 باشگاه است اما سازمان غارنوردی آن دارای 600 عضو در 40 باشگاه می باشد و این سازمان غارشناسی نماینده غارنوردان کرواسی در اتحادیه جهانی غارشناسی می باشد. این نشان می دهد که فدراسیون کوهنوردی ما با تکیه بر آمار کمی تعداد کوهنوردان و سنگنوردانی که تفننی به غار می روند نمی تواند خود را بر غارنوردان انجمن در فعالیتهای تخصصی غارشناسی ارجح بداند. در غارشناسی کیفیت وجه غالب است نه کمیت.

 ما به عنوان غارنوردان واقعی پیمایشهای محیر العقول و آسیب زننده به غارها را تایید نمی کنیم. متاسفانه نگاههای غلط پیشین در پیمایش غار و ثبت نام خویش به عنوان پیمایش کننده کامل( همانند صعود کنندگان به قله ها و سنگنوردان) برگرفته از نظام حاکم بر فدراسیون و جو حاکم بر ورزشهای کوهستانی بوده است. نگاهی که اکنون در سطح جهانی و در میهن عزیزمان در حال تعدیل است. رجوع به نظرات کنونی یوسف سورنی نیا غارنورد قابل و توانمند ایرانی که بارها دشوارترین غار ایران، غار پراو، را با سرعتی زیاد پیمایش کرده خود گواهی بر گفته های من است. 

در بند دوم آمده است: " 2 ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور قهرمانان، پیش‌کسوتان، داوران، مربیان و سایر دست اندرکاران ‌ورزشی در عرصه‌های بین‌المللی در داخل و خارج از کشور."

سوال من این است. آیا فدراسیون کوهنوردی می تواند قهرمانان مدال آور این رشته به اصطلاح ورزشی را معرفی کند. تا به حال چند قهرمان برروی سکوهای افتخار این رشته ورزشی! ایستاده اند؟ در جایی که حتی رشته مدال آور صعود های ورزشی در عرصه جهانی هنوز توانایی ورود به عرصه المپیک را بدست نیاورده آیا می توان جایگاهی برای غارنوردی در نظر گرفت که حتی همانند فوتبال گل کوچک دارای رقابتهای محلی هم نمی باشند! لطفا داوران این رشته را معرفی کنید؟!!

به صراحت اعلام می کنم که انجمن غارشناسان زاییده تفکر هیچ مغزی خارج از مرزهای این کشور نیست جز غارنوردان همین مرز و بوم و هر گونه ربط دادن آن به تفکراتی خارج از این مرزها بهتان و اتهامی ناروا خواهد بود که در سرحد توانم در برابر آن خواهم ایستاد.

معتقدم که پس از برگزاری موفق اکسپدیشن 2008 تعداد زیادی از غارنوردان ایرانی حاضر به موضوع تشکیل انجمنی جهت گرد هم آمدن غارنوردان ایرانی همانند انجمن کوهنوردان اندیشیده و اقداماتی انجام داده اند. یکی از ابتدایی ترین اقدامات در اولین گردهمایی ملی غارشناسی در مشهد و غاربتون اسفند 1387 انجام گرفت. در جلسه اختتامیه پیشنهاد تشکیل انجمن غارشناسان را برای اولین بار عنوان نمودیم که با مخالفت اکثریت (بدلیل ناپختگی طرح) به زمانی دیگر موکول شد. تا اینکه در اسفند 1388 پس از برکزاری چندین گردهمایی ملی موفق در اقدامی منسجم هیئت موسس انجمن غارشناسان شروع به فعالیت کرده و پس از تلاشی یکساله بطور رسمی در اسفند 1389 آغاز بکار انجمن غارشناسان را جشن گرفت.

شکی وجود ندارد که مهمان نوازی، برخورد دوستانه و تلاش غارنوردان ایرانی اعضای اتحادیه را تحت تاثیر خود قرار داد و آنها را به حمایت و راهنمایی اعضای انجمن ترغیب نمود. اعضای اتحادیه نقش بسیار مهمی در راهنمایی ما جهت فعالیتهای راستین غارشناسی داشته اند. تاکید آنها بر تفکر علمی بودن غارنوردی و ارتباط با مجامع علمی مربوطه و دانشگاهها، انجمن غارشناسان را به جایی رسانیده که تحسین زمین شناسان و دانشمندان علوم زمین داخلی را بر انگیخته است. همچنین در حال حاضر انجمن در نگاه مجامع علمی جهانی چنان جایگاهی یافته که دانشمندان برجسته جهان دعوتمان را جهت کارهای علمی می پذیرند یا جهت کار علمی دست یاری بسوی اعضای انجمن دراز می کنند. همایش بین المللی گنبدهای نمکی، همکاری با زمین شناسان دانشگاه آکسفورد، شرکت در سمپوزیوم غارشناسی خاور میانه و ... نمونه هایی از این همکاری اند.

اگر بخاطر داشته باشید در ابتدای مقاله اولین تقابل را بخاطر حضور کاظم عنوان کردم در حالی که کاظم دوبار با تشکیل انجمن مخالفت کرد!!! در جریان همایش غار بتون مخالفتش تاثیرگزار بود اما بهنگام انتخاب هیات موسس افراد بسیار کمی همداستان با او مخالفت کردند. بخاطر دارم که در آن جلسه کاظم پیشنهاد ایجاد فدراسیون غارنوردی را ارایه کرد. راستش در حال حاضر بدون استفاده از هرگونه رانت و کمک دولتی با فعالیت داوطلبانه اعضا فعالیتهایمان زیر سوال است چه رسد به زمانی که از منافع دولتی هم استفاده می کردیم!!!! جالب اینکه فدراسیون بدون در نظر گرفتن افتخار آفرینی او به عنوان اولین ایرانی صعود کننده دشوار ترین کوه جهان نه تنها موضوع پرچم کاظم برفراز قله کی دو را برای انجمن کوهنوردان پیراهن عثمان کرده بلکه به عنوان چماق برعلیه انجمن هم استفاده می کند!        

از ابتدای حرکتمان تا کنون هرگز به فکر تقابل با فدراسیون نبوده ایم. فعالیتهایمان همه گواه بر این موضوع دارد: شرکت در دوره های فدراسیون همانند کارست، پزشکی غار ،نقشه کشی غار و غواصی غار، شرکت در اردوهای فدراسیون، دعوت از مربیان فدراسیون جهت حضور در گردهمایی ها و ... هرچند در اکثر موارد با بی مهری برخی از آنها مواجه شده ایم! البته بماند که ورود فدراسیون به حریم مسایل علمی، امداد و نجات و ... برخلاف آنچه اساسنامه اش می گوید خود زیر سوال قرار دارد!!!

انجام فعالیتهای غارنوردی به موازات فدرسیون را چیزی نمی دانیم جز پیشرفت غارشناسی در کشورمان زیرا با ایجاد رقابتی سالم به پویایی غارنوردی می انجامد همانگونه که در طی این سالها بوده است. این موضوع نه تنها به تضعیف فدراسیون منجر نخواهد شد بلکه با حذف تفکر انحصارگرایانه به رشد و بلوغ فکری دوستانمان هم کمک خواهد کرد!

در روزنامه امروز تیتر یک خبر مرا به خنده وا داشت. یک بانوی عضو تیم تیر و کمان ایران در مورد فدراسیون مربوطه گفته بود: " ما با فدراسیون مشکل نداریم. فدراسیون با ما مشکل دارد."

تا زمانی که انحصار گرایی و توتالیتراندیشی بر ورزش ما حاکم باشد هرروز در هر مقوله شاهد چنین اظهار نظراتی خواهیم بود و هر حرکتی به عنوان حرکت موازی مزاحم قلمداد شده و به دودستگی تعبیر می شود.

قطار غارشناسی ایران به راه افتاده، پس گریزی نیست از سیل سنگهای ناجوانمردانه. در این کارزار است که همت و پایمردی مردان راه آزموده می شود و حرفها به چالش عمل کشیده می شود.

با وجود این همه تلاش انجمن جهت تعامل با فدراسیون چیزی جز تقابل نصیب نشده است زیرا فدراسیون فقط خواهان لغو امتیاز انجمن است و دیگر هیچ!!!  

سعید هاشمی نژاد- 30 شهریور 1391

/ 19 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یادگاری

سلام روز گذشته در ذیل همین گفته های آقای هاشمی نژاد در سایت انجمن کامنتی گذاشتم ( که از سایت انجمن حذف شد !!!) و طی آن نوشته بودم که قصد ورود به دعوای فدراسیون و انجمن را ندارم زیرا معتقدم هر دو طرف زور منافع خود را می زنند !! وبه عنوان یکی از اهالی روستای نام نیک که دغدغه حفاظت از غارها بخصوص در زادگاهم را دارم در کامنتی پرسیده بودم که انجمن غار نوردان حرکت اقای حاجی هاشمی در خارج کردن دو اسکلت با ارزش از غار سم در هفته گذشته که جز میراث فرهنگی و باستانی کشور است چگونه توجیه می کند!!؟؟ و این عمل را قابل پیگرد قانونی از طریق مراجع قانونی دانسته بودم ، جالب اینجاست که انجمن یکی از وظایف خود را حفاظت از غارها میدانید !! اما در این مورد سکوت کرده وهمچنین بر خلاف گفته های خود کامنتها را حذف و فقط کامنتهایی را که منتسب به خودشان است را گذاشته و اینکه کامنتها بلافاصله روی سایت قرار میگیرد خلاف واقع است!؟ جالب اینجاست که همین شخص بیشترین کامنتهای توهین وتمسخر آمیز را در حمایت از انجمن و تقبیح فدراسیون در سایتها داشته اند.

یادگاری

خدمت هیات مدیره انجمن غارنوردان وغارشناسان عرض میکنم که مطمئن باشید که شورای ده و همچنین اهالی روستای نام نیک از این موضوع کوتاه نخواهند امد!!! سوالی هم از جناب هاشمی نژاد داشتم! چگونه ممکن است شخصی مسئول روابط بین الملل!!! انجمنی در سال 1387 باشد که وجود خارجی نداشته است!!؟ انجمن مجوز تاسیس در سال 1389 از وزارت کشور گرفته است ! یعنی شما اینقدر مطمئن بودید که با تاسیس انجمن از سوی وزارت کشور موافقت می شود که دو سال قبل از آن مسئول روابط بین الملل هم مشخص شده بود!!؟

رهگذر

یادگاری جان اول تکلیف خودت مشخص کن که از روستای نام نیک هستی یا روستای فدراسیون ....... در ضمن اعضای انجمن ممکن اشتباهاتی داشته باشن فکر میکنی که انجمن باید جواب بده ...... با این استدلال فدراسیون هم باید پاسخگو باشه چون اقای حاج هاشمی مسئولیتی هم در هیئت داره پرسو جو کنید دستگیرتون میشه ....... تازه پای فدراسیون یک جای دیگه هم گیره ....... مدرک آقای حاج هاشمی از طرف فدراسیون صادر شده نه !!!!!!! پس قانونن فدراسیون مسئوله .......

سعید هاشمی نژاد

خطاب به یادگاری: یادگاری جان به واژه غیر رسمی توجهی نکردید! مثلا الان خودتان به طور غیر رسمی هم سخنگوی فدراسیون شده اید و هم وکیل اهالی نام نیک!!!

سعید هاشمی نژاد

ضمنا مایلم بدانید که این مقاله هم برای سایت غارهای ایران و هم کوه نیوز ارسال شد اما در خورد سایت هاشان نبود. غارهای ایران گفت که بدلیل پرهیز از حواشی و... معذور است! کوه نیوز هم بدلیل اینکه این یک خبر دست چندم است!!! البته از قدیم گفته اند چهار دیواری اختیاری... این را فقط محض اطلاع خوانندگان عنوان کردم. و جا دارد باز هم از دوست خوبم احسان برای لطفش تشکر کنم

یادگاری

جناب سعید هاشمی نژاد رهگذر مسئول روابط بین الملل انجمن غارنوردان و غارشناسان ایرانیان !!!! شما و انجمن جواب منو بدین(سخنگوی فدراسیون و وکیل اهالی نام نیک!!! ) چرا کامنت های انتقادی دیگران رو تمی گذارید؟ من همین کامنت را در سایت انجمن گداشته بود و هم در سایت آقاق وهم در غارهای ایران!! هیچکدام کامنت رو نگذاشتن ! عکس العمل انجمن در این باره چی میشه!؟ جالبه که شما هنور این کار را مجکوم نکرده اید!!! شما بجای اینکه جواب منو در حاشیه بدین که وکیل کدوم طرف هستم بگین با آقای هاشمی تماسی داشتین؟ و چی گقته؟ در ضمن این آقا اگه فدراسیونیه که خیلی داره انگلیسی بازی در میاره چونکه بیشترین توهین و تمسخر را با کامنتهاش نسبت به فدراسیون داشت و خودشو بیشتر انجمنی میدونه تا فدراسیونی!!!.

سپانلو

به به..!! به به..!!جناب غار شناس 3و4و5و... رهگذر و هاشمی نژاد و کریمی و قادری و... چه عجب یادی ازما کردید!! من فکر کردم پس از سوالاتی که در مورد همایش انجمن زمین شناسی سال گذشته از جناب قادری و انجمن پرسیده بود و تا این تاریخ !!بی پاسخ مانده منو فراموش کردید !! چون جواب منو هنوز ندادین!! حالا می بینم منو با صادقی، کوه گذر ، همنورد ، غار شناس و توسلی یکی کردین!! راستش منو بنام هرکسی از اینها که نام بردید، ببرید ! ولی خواهشا با این آخری ( استاد توسلی) یکی ندونید!! ما دوتا با یه من سریش که چه عرض کنم با این چسبهای جدید 1و2و3 هم بهم نمی چسبیم!! این جناب فقط درس"زمین شناسی مهندسی "سه بار! توجه کنید سه بار منو انداخت!! آخرش هم با یه استاد دیگه پاس کردم !! دیگه اینقدر بی انصافی نکنید! وقت کردید جواب سوالها سال گذشته منو بدین این کارا چیه آخه؟ تورو خدا ببخشیدا همایش انجمن زمین شناسی امسال نتونستم خدمت برسم، آخه دور بود انشاا.. سال دیگه خدمت میرسم. بازم ممنون که از بنده یاد کردید و نام بردین خیلی خیلی خوشحال شدم .! ....زت زیاد

سعید هاشمی نژاد

خطاب به یادگاری: برعکس شما که جرات حضور با نام اصلی تان را ندارید من همیشه از هیچ بنی بشری هراس ندارم و شفاف حرفم را می زنم. اتهام عنوان رهگذر به من نشاندهنده ضعف شماست برادر گرامی!!! در مورد انجمن همین بس که الان بدلایلی هیچگونه کامنتی برروی سایت گذاشته نمی شود. در مورد سایت آفاق و غارهای ایران هم من بی تقصیرم... با آقای حاجی هاشمی هم تماس داشته ام و توضیحاتشان را گوش کرده ام. برای روشن شدن دلایل منتظر جواب خودشان باشید.

رهگذر

اقا چرا کامنت من رو حذف کردید ؟؟؟؟؟؟ مگه توهینی توش بود ؟؟؟؟؟؟

یادگاری

جناب هاشمی نژاد عصبانیت چرا؟ مطمئن باشید که من هم هیچ ترسی ندارم . اما وقتی شما (منظور مجموعه انجمن غارنوردان وغارشناسان ) منو که در کامنت اولی خودم را "از اهالی روستای نام نیک " معرفی کرده بودم با این گفته" ...اول تکلیف خودت مشخص کن که از روستای نام نیک هستی یا روستای فدراسیون ....... " باور ندارید، من چگونه شما را باور کنم ؟ حکایت مجموعه شما حکایت کسانی است که در این دوره هر گونه انتقادی توسط خودی و غیر خودی را به دشمن نسبت می دهند ! من در کامنت اول گفتم که قصد وارد شدن به دعوای فدراسیون و انجمن را ندارم و سوالی کردم . نکته دیگر اینکه بعد از علنی شدن تعلیق انجمن غارنوردان در ذیل اطلاعیه های یک و دو وسه انجمن و همین مقاله جنابعالی، مجموعا بیش 40 کامنت گذاشته می شود. حتی در تاریخ 29 شهریور( زمانی که آقای هاشمی کار خودشان را کرده بودند!!) 2 کامنت از همین جناب حاجی هاشمی گذاشته میشود که در یکی از آنها آمده " آقای عزیز شما بی احترامی نکن و غار سمتو برو.............!!!!!!!!!!!!!!! با احترام" اما بعد از علنی شدن ماجرای خارج کردن اسکلتها دیگه کامنت نمی گذارین؟