دیدگاه روز

سامی احمری ، عضو سابق تیم ملی جوانان ایران در صعود اسپانتیک (سال 82) روایتی دارد از ناکارآمدی همایون بختیاری که خواندنش خالی از لطف نیست :

وقتی در آن مصاحبه کذایی همایون بختیاری گفت :
امدادی که ما انجام دادیم برای این سه جوان در همیالیا بی نظیر است
یادم افتاد که همین انسان یادش رفته بود برای تیم موستاق آتا ویزای چین تهیه کند وتیم روزها و هفته ها دم مرز پاکستان وچین هر روز نهار و شما مرغ خورد وصبر کرد و نشد که نشد !!
وقتی دیدیم سرپرستی آرش مثل بقیه نخواست اشتبهاتش را به اشتراک بگذارد تا دیگر ان و دیگر جوان های با آینده را بار دیگر به صعود انتحاری بفرستند
و من یاد محمد اوراز افتادم که با مرگش تیم رقیب تمام تجربیات فدراسون را زیر سوال برد ولی یک بار نپرسید تیمی که حین امداد محمد تا دیواره چند صد متری گاشربروم سر خوردند و در آخر سر محمد شد ترمز زنده ماندن آنها
چه می کردند ! ؟
حتی اگر اشتباه کردن چه بود که یاد بگیریم ؟!
کسی نخواست از تیم رقیب یاد بگیرد
اگر کسی هم خواست یا به نفع حفظ آبروی سازمان یا آبروی دوستان به آنها دسترسی نداشت
همانطور که همایون بختیاری ادعا دارد همچین امدادی بی سابقه است !!
هلیکوپتر تا ارتفاع 8000 هزار پرواز کرده واین خیلی شق القمر است !!(
همایونی که حتی نتوانست مختصات گردنه اصلی را از گوگل در بیاورد و در جی پی اس بچه ها ذخیره کند ؟!
کسی که از کوه فقط تجارتش را خوب می دانست

/ 0 نظر / 40 بازدید