برودپیک... آخرین تلاشها برای تحقق یک رویا

دوستانم آن بالا دارند شب سردی را پشت سر می گذارند. برای کسب افتخار دیگری برای ایران.
آنها این شانس و اقبال را نداشتند که مثل تیمهای والیبال و فوتبال و ... مورد توجه رسانه ها قرار گیرند.
آنها آن بالا دارند با همه چیز دست و پنجه نرم می کنند. با سرما ، با مرگ ، با بهمن و هزار چیز دیگر.
امیدوارم ساعات آینده خبر موفقیت و سلامتشان را بشنوم .
امیدوارم این موفقیت من رو آشتی بده با نوشتن از کوه و برای کوه...

لحظه شماری می کنم

/ 1 نظر / 47 بازدید
عیسی

درود... آری کوهنوردان قراردادهای میلیاردی ندارند. آنها از مال و حتی جان خود مایه می گذارند تا حماسه آفرینند... برای سلامتی و موفقیتشان دعا می کنیم. سبز باشی رفیق...