به بهانه ی 16 آذر - روز دانشجو

و ما این سو نشسته ، خسته انبوهی ...

گزامی باد روز دانشجو

/ 3 نظر / 22 بازدید
...

در برابر قانون همه یکسانند . هرکسی خربزه میخوره پای لرزش هم می شینه

مجید

[گل]

ضحی

هزینه های گزافی که ارزنده ترین سرمایه هایمان را بی دلیل و احمقانه میسوزاند... افسوس های کشدار ما....