در قاب تصویر

برخیز و با بهار سفر کرده بازگرد
تا پر کنیم جام تهی از شراب را
وز خوشه های روشن انگورهای سبز
در خم بیفشریم می
آفتاب را

نادر نادرپور

/ 0 نظر / 18 بازدید