انعکاس (بیاد عباث که اینجارو خیلی دوست داشت)

آینه ای در برابر آینه ات می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم... (شاملو)

/ 2 نظر / 7 بازدید
جونيپر

من به چشم هاي بيقرار تو قول مي دهم، ريشه هاي ما به آب، شاخه هاي ما به آفتاب مي رسد، ما دوباره سبز مي شويم

روحش شاد..