برای جانباختگان ریزش بهمن

مــــا آن شـقــایــقــیـــم کـــــــــه بــا داغ زاده‌ایــم

پ.ن : فرصتی برای نوشن ندارم. خبر ریزش بهمن در همدان و سراب غمی جانکاه بر دلم نهاد. دور بودن در این مواقع تلخترین و کشنده ترین حسی است که تجربه کرده ام. یادشان گرامی

/ 0 نظر / 12 بازدید