آخرین خبر از وضعیت عقاب و نتیجه ی جلسه ی پزشکی

طی جلسه ای که صبح امروز با دکتر ارتوپد تشکیل شد ، مقرر گردید عقاب طلایی در اولین فرصت و سریعترین زمان ممکن عمل شود. دوستانم اکنون بدنبال تهیه ی پلاتین هستند و ما نیز در اولین فرصت عقاب رو جهت عکس برداری از زوایای مختلف به دانشکده ی دامپزشکی منتقل خواهیم کرد. 

/ 1 نظر / 6 بازدید
ehsan

mamnon mamnon mamnooonnnnnnnn