یاد باد...

یاد باد آن روزگاران یاد باد...
سال 62 در برگشت از صعود قله دماوند
امیر زرین / زنده یاد عباس جعفری / محمد زرخواه

عکاس : جواد نظام دوست

منبع عکس : امیر زرین

/ 4 نظر / 66 بازدید
منوچ

آقای بشیر گنجی از خواب بیدار شو لطفاً. هم وطنانت ماناسلو و ماکالو را صعود کرده اند. اگر لیلایتان اکنون در کمپ دوی یکی از این قله ها بود تا کنون چنان شوی تبلیغاتی به راه انداخته بودی که گوش فلک را کر کرده بود.

حامد

آقا منوچ این بشیر گنجی فقط بلده نقد کنه!! حاشیه سازی کنه!! پرونده درست کنه!! بلد نیست که صعود هموطنانش رو به قلل بلند جهان رو تبریک بگه!!!

آنا

این عکس خیلی حس خوبی داره. من همیشه عاشق عکس های قدیمی بودم