خدا با ماست!

می ترسم از داستان پوتین های سربازانی که رد پایشان هنوز لنگ می زند .
می ترسم از آنکه آخر دست به دامان این روال آدمیان بمانیم و در لقمه ای نان صدای خواهش کنیم .
گفتی : 
نترس خدا با ماست 
من انگار اما گریه هایم را به فروغ دستان خدا فروختم یادت هست ؟

پ.ن :  با گریه و خون دل حماسه می سازم!

/ 5 نظر / 7 بازدید
رامیار

مخنثي را مي‌بردند به جايي نامعلوم تا با او كاري كنند! فرياد برآورد: ايها الناس! سند حقانيت ما همين بس![خنده]

رامیار

هم شیخ دلش ازین سخن درد گرفت هم قاضی دادگر، «وطن درد» گرفت از بس که به من عشق تعارف کردند وجدان دموکراسی من درد گرفت!

زینب یعقوبی

[گل]

علی

همچنان ایستاده ایم[گل]