یک توضیح بسیار ضروری بابت پیامها

بدلیل اتفاق غیرمنتظره دسترسی ام به اینترنت از دیشب تا این لحظه که این یادداشت را می نویسم قطع شد. و نیز فرصت نشد تا صفحه پیامهای وبلاگ را ببندم. احسان بشیرگنجی و برج سینا بدلیل کوتاهی در امر رسیدگی به پیامهای وبلاگ در مقابل تمام مخاطبان بویژه خانم پگاه تیبا سر تعظیم فرود آورده و از تمام دوستان عذرخواهی می کند. برج سینا هیچگاه بر پایه ی توهین به مخاطب گام برنداشته است و احترام به مخاطب یکی از اصل های فعالیت برج سینا است. امید که این کوتاهی و قصور را بر من ببخشایید.

با نهایت احترام

احسان بشیرگنجی

/ 0 نظر / 5 بازدید