اعتماد کرده بودیم!

خورشید

از دهکده ما گذشته بود

ما

به خروس ها اعتماد کرده بودیم!

«عباس سجادی»

/ 3 نظر / 8 بازدید
محمدباقرعیوضی

دوستی می شود با یک نگاه با یک اشاره و یک کلمه و جمله آغاز شود و به هم قلمی و همقدمی و هم نوایی بینجامد.من با شما فاصله ای ندارم و ندانم و نخواهم و همچنین با دیگر همنفسان و کم نفسان و از نفس افتاده ها هم. یاد کردم تا از یاد نبریم همدیگر را در بودنمان و برای همان اشاره ای که شما عزیز کرده ای تا به بیراهه نرود و اصلاح شویم و اصلاح کنیم.ممنونم از وجود و حضور و قلم شما تندرست و سلامت و مانا باشید با افتخار لینک شدید

مرتضی زارع

با احترام: مطلبی در رابطه با زنده یاد اکبرعلیون دروبلاگ باقر عیوضی نوشته شده است که به نظربنده حق مطلب توسط نامبرده ادا نشده است چنانچه مطلب نامبرده رامطالعه کرده اید پست بنده را نیز در وب نوشت دیار بیستون مطالعه نمایید .باتشکر

k2

[گل][ابرو]