/ 3 نظر / 8 بازدید
رضا نظام دوست

احسان! همینطور که برای رامیار هم نوشتم ، من به این می گویم یک برخورد سمبولیستی ، شعاری و نامتوازن با موضوع! فدراسیون کوهنوردی مگر پنتاگون یا ام آی سیکس است؟؟ فدراسیون کوهنوردی همه اش از دو تا و نصفی آدم تشکیل شده که که یکی و نصفی اش را "محمود شعاعی" تشکیل می دهد!! خفقان و سرکوب ، واژه هایی ست که اِشل و اندازه اش با موجودیت یک سازمان غیر یا نیمه دولتی کوچک مثل "فدراسیون کوهنوردی" نمی خواند. یا کلماتی مثل "استفاده از بیت المال" و "وظیفه برای ساماندهی" !! (سر و ته بودجه و تن خواه فدراسیون مگر چقدر است؟؟!) این جور واکنش ها فقط گزک می دهد به دست "فدراسیونی ها" تا موضوع را ریشخند کنند!! .. میگویی نه؟! از همین فردا شاهد باش! باید دست از اینجور کلی گویی ها و ارائه ی شعارهای چریکی و تا حدودی مضحک برداشت و بصورت کاملا مشخص رفتار شخص "محمود شعاعی" (که بخش عمده ای از تصمیمات فدراسیون را در حال حاضر اتخاذ می کند) یا هر یک از مسئولین کمیته ها در موارد مشخص انتقاد کرد. و با پیگیری و جمع آوری و ارائه ی مدارک مشخص کار را پیش برد.

کاوه

متن رضا نظامدوست در شیر کردن و جلو انداختن و باصطلاح خط دادن به این چند نفر جالب بود

رضا نظام دوست

کاوه جان مظهور الهویه! ... بلاخره" شیر" یا "خط" !!؟؟ کدام یکی؟!! ... هر دو اش که با هم نمی شود ببم جان! ... چشمک! شما البته اینجا همینطور در جالب بودن کارهای بنده متحیر بمان!! هنوز کارهای جالب زیادی داریم که برای تو و "محمود جان شعاعی" رو کنیم!!!