و هیچکس نفهمید!

و هیچکس نفهمید شاید

خدا تنهاییش را صدا می زند :

قل هو الله و احد!

 

پ.ن 1 : مدتی نخواهم بود.  سفرمرا به کجا می برد؟!
پ.ن 2 : وقتی برف می بارد من بهانه ی کسی را نمی گیرم.
 پ.ن 3 :  از دوستی ها تنها یاد است که می ماند. بیاد فرشاد خلیلی خوشه مهر... یادش گرامیست

 

/ 6 نظر / 7 بازدید
آیریکان

اگر چه رفتنت را غصه دار می شوم... اما چون به سفر است حرفی نمی زنم... مگر نه که همه مان آرزوی سفر داریم و هر کداممان به بندی گره خورده ی این خاک داغ خورده شدیم و ابرها که بر سرمان می گذرند بی تاب ترمان می کنند و دلزده تر از این خاک تیره؟ مگر نه جانمان به سفر بسته است... چه سفر به خیال... چه سفر به جاده های واقعی... هر جا هستی و هر جور که هستی... شاد باش و آزاد.

سفر خوبی داشته باشی :)

محمد باقر عیوضی

یاد همه رفته گان مخصوصا زنده یادعباس جعفری که برصفحه اصلی همیشه یادش را بروز داری گرامیباد . روحشان شاد و شاگردانشان سلامت باشند .

آیریکان

جلسه که می گزارند رگ ها به اندازه شلنگ دو گاز کلفت می شود، از آبادانی هایشان که می گویند چشمانشان برق می زند... اشک شوق در دیدگانشان موج می زند که توانسته اند به یاری خدا قدمی در راه خدمت به مردم بردارند... اجرشان عند الله است... پیشانی های پینه بسته از شدت نماز شبشان گواهشان است که چه مردان و زنان نازنینی اند این نازینان مسئولین... و آن اخوی که اینجا آمد شعر نوشت و از خدمتش!! دفاع کرد که دارد برای کلاغ لانه پناهگاه می سازد و یا آن اخوی دگر جناب مستدام برادر گرامی ریس محترم ادراه تربیت بدنی که پناهگاه میدان میشان را نو نوار کرد که خدمتی کوچک باشد برای کوهنوردان عزیز و کلی باد به غبغبش افتاد و برایش اسفندها دود کردند که الهی چشم حسود بترکد... چرا یادشان نبود "سند" برای پیست اسکی لازم دارند؟ یادشان نبود چون یا مشغول نماز شب اند یا خدمت رسانی به خلق خدا....