کاک مقبل هنرپژوه!

 

چهار سال گذشت پسر! چهار سال است که بر سر هیچ قله ای آن "تمام" گفتن های مخصوص ات را نشنیده ام! آخرین صعودمان به گمانم زمستانی بزقوش بود... مسیر شماره ی 3. خاطرت هست؟ آن چای تلخی را که در مسیر بازگشت ، کنار پناهگاه سر کشیدیم؟ هنوز طعمش به زیر دندان است و هنوز خاطره اش گرمم می کند در این روزهای سرد... یادت گرامیست کاکا جان و جایت خالیست مقبل... بسیار خالی

/ 1 نظر / 30 بازدید