به امید خبرهای خوب از برودپیک

حال خوشی نداریم...

نه آنها که در آن بلندی های برف پوش ، سرگردان یافتن راهی برای بازگشتند
نه ما که سرگردان در بی خبری ، دلمان از دوری دوستان یخ زده است..

اینجا هوا سرد است ، و این همه ی اعتراف ماست... همه ی اعتراف ما...

/ 0 نظر / 19 بازدید