ورزش سیاسی شده ی ایران به کجا می رود؟؟

 

 

زیر نامه امضا شده: سرتیپ پاسدار عزیزاله محمدی ... مسئول کمیته ساماندهی و سازماندهی تماشاگران!!!!! 

تماشاگران جام جهانی رو هم اینان توسط سرتیپ پاسدارشون ساماندهی می کنن!! 

با این حساب  فکر نکنم  انتظار دیگری جز ریاست محمود شعاعی برای فدراسیون و نیز  ساماندهی کوهنوردان داشته باشیم!
 

 امثال همین نامه نگاری ها را از سوی محمود شعاعی به ارگانهای مربوط برای تبدیل اکتیویست ها و تماشاگران در حوزه ی کوهنودری را هم به آدمهایی که از نظر او ارزشمند محسوب می شوند و نیز حذف ادمهایی که از نظر او حضورشان غیر ارزشمند و مخرب ارزیابی میشده را هم پیش از این شاهد بوده ایم.

البته در نامه های محمود شعاعی مثل این نامه نرخ مبالغ مورد نظر برای عملیاتی کردن این پروژه ها از سوی او نیامده!!!!!

/ 4 نظر / 35 بازدید
امير حسين ناظمي

راستي از انتخابات فدراسيون چه خبر داري احسان؟؟؟ اين اوضاعي كه من مي بينم بهار سال 92 نه تنها پايان زمستان كوه نورداي بدبخت ايراني نيست بلكه يه "بهمن عظيمي" خواهد بود بر پيكر كوه نوردي كشور...!

رامیار

احسان حتما قضیه یاداشت دستی شعاعی به وزیر رو شنیدی ؟ شنیدی که توی این یاداشت شعاعی چی نوشته بود؟

کوه

درود احسان جان، مردی، از افتخارهای کوه نوردی ایرانی!