18 تیر

18 تیر یک واقعه نیست هزار کتاب است. هزار رسانه است که به ما نشان داد وقتی که منش دینداری به کناری می رود و دین ابزار قدرت می شود ، می تواند جنایتها کند!

/ 2 نظر / 19 بازدید
طوبا آذرگشسب

می دانستند دندان برای تبسم نیز هست و تنها بردریدند... چند دریا اشک لازم است تا بر این اردو اردو مرده بگرییم؟ چه مایه نفرت لازم است تا بر این دوزخ دوزخ نابکاری بشوریم؟ (احمد شاملو) گرامی باد نام و یاد تمامی کسانی که در راه اثبات حقیقت جاودانه شدند....

زوج کوه نورد اسلامشهری

دوست عزیز سلام. اگر چه ما هیچ وقت آن روزهای تلخ را فراموش نخواهیم کرد اما همه ی غصه ی ما این است که تاریخ فروشان مانع انتقال حقایق آن روزها به نسل های امروز و بعد باشند.وظیفه ی ماست که حقایق آن روزها را به نسل های بعدی منتقل کنیم.اما درد بزرگ ما تنها به انتقال حقایق نمی باشد بلکه وقتی می بینیم که حتی آن هایی که در آن روزها شاهد ماجرا بودند سخنی از آن به میان نمی آورند!از شجاعت و صداقت شما برای یاد آوری آن روزهای تلخ سپاس گزاریم.