از جوخه اعدام طالبان تا به لندن دویده است!

عبدالله احمدی :
"رقیبان تهمینه صد متر دویدند، ولی تهمینه قرن ها ست که دویده است ، او از لابلای سالها تاریکی دویده است تا زن افغانستان را تا المپیک لندن برساند. او خیلی دویده است و او برنده است. او توانست در المپیک شرکت کند. او در کابل در جایی تمرین می کرد که روزگاری زنان را در آن مکان به گلوله می بستند. تهمینه از جوخه اعدام طالبا
ن تا به لندن دویده است. و او پیروز است."

تهمینه کوهستانی، تنها ورزشکار زن افغانستان در مسابقات المپیک لندن. 

/ 1 نظر / 5 بازدید
فرید

سلام به نظر من او دیگر همیشه برنده است! زنده باد تهمینه