حرف دل

اما میهن یک قطعه خاک نیست. خاک هرجا هست. میهن آن میهنی که لایق دلبستگی باشد ترکیب می‌شود از فضای فکری یک دسته آدم شایسته. شایستگی هم از فهم می‌آید نه از اطاعت بی‌گفت‌وگوی هر دستور، حتی اگر دستور از روی فهم و دقت و انصاف هم باشد.

ابراهیم گلستان/ازنامه ابراهیم گلستان به نادر ابراهیمی

/ 2 نظر / 6 بازدید
کوتلاس

وقتی تو میگویی وطن من خاک بر سر میکنم...

عیسی

چه زیبا گفته و گفتی..! سبز بمانی [گل]