تصویر هفته - دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه را نجات دهیم...

/ 2 نظر / 11 بازدید
فرید

یادم رفت منم فرید سلام خیلی دوست دارم زود به زود بیام ارومیه چون ارومیه رو دوست دارم.ولی تازگی ها هر وقت کیلومترها از جاده کنار دریاچه رو طی میکنم افسردگی میگیرم.خاطرات شیرین شناور ماندن بر آب شور و زیبای دریا و آن گستره وسیع آبی و اینک سرزمینی سفید و در ذهنم سیاه. وحشتناک است !