م ، مثل مهدی!

از روزی که خبر اتفاقی که برای مهدی افتاد رو شنیدم تا امروز که خبر پایان یافتن جستجو بی هیچ نتیجه ای بهم رسید دستم به نوشتن نرفت. 

خبری که هنوز باورم نشده ، باورم نخواهد شد... و همچنان منتظرم که مهدی برگردد.

دوست ندارم دوباره و دوباره جریان عباث تکراری دوباره بشه... که چشم انتظار بمونیم و ...

مهدی لطفا خبری ، نشانی از خودت...

همین!

/ 0 نظر / 32 بازدید