...

از بــاغ می ‌برنــــد چـراغانی ‌ات كننــــد تا كـاج جشــن های زمستانی ‌ات كننــد پوشانده‌اند «صبح» تو را «ابرهای تار» تنهــا به ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 31 بازدید
دی 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
7 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
8 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
9 پست
آبان 91
7 پست
مهر 91
12 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
17 پست
تیر 91
15 پست
خرداد 91
21 پست
اسفند 90
24 پست
بهمن 90
18 پست
دی 90
23 پست
آذر 90
19 پست
آبان 90
14 پست
مهر 90
8 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
12 پست
تیر 90
13 پست
خرداد 90
9 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
3 پست
تیر 89
2 پست