نگاهی به کارنامه ی فدراسیون کوه نوردی

برج سینا ! : با مطالعه ی دقیق این متن می توان مروری داشت به تاریخچه ی کوهنوردی ایران. و این برای من و همنسلان من که اطلاعات ناقص و کمی از گذشته ی کوهنوردی ایران و حتی جهان دارند بسیار مفید می تواند باشد. انتقادهای وارده بر فدراسیون کوهنوردی ، هر چند برخی از آنها نیاز به گذر زمان داشتند و به اقتضای زمانهای موجود از میزان آنها کاسته شد اما همچنان وارد است و نیز برخی موارد جدیدتری را می توان به این نقدها افزود.  این نقد برای من بسیار مفید بود از جهات فراوان. مخاطب را خسته نمی کند و راغب می کند تا انتهای نقد و نتیجه گیری آن پیش برود. باز هم تاکید میکنم که به عقیده من به نسبت نیازهای جامعه در برهه های زمانی مختلف این انتقادها گاه به نتیجه می رسند و گاه بر تعداد آنها افزوده می شود. و نیز بهترین زمان (درآستانه ی انتخابات فدراسیون) منتشر شد.  به سهم خود از عباس محمدی سپاسگذارم .

*                        *                    *

دیدبان کوهستان :

نقد بر فعالیت های فدراسیون کوه نوردی، تا حد زیادی نقد جامعه ی کوه نوردی است. نه فقط به این دلیل که فرضا از دیدگاه یک ناظر خارجی، هر فدراسیون نماینده ی رسمی آن رشته ی ورزشی در یک کشور است، و یا به این دلیل که می گویند هر دستگاه حاکم بیان گر لیاقت ها و توانایی های جامعه ی زیر حکم است، بلکه همچنین به این دلیل مهم تر که آحاد کوه نوردان کشور در بیشتر سال های این دوران، یا فدراسیون را با احکام و مدارک اعطایی اش بالاترین مقام کوه نوردی دانسته و با فهرست کردن دوره هایی که در فدراسیون گذرانده اند در سیاهه ی افتخارات خود، بر این فرض صحه گذارده اند و یا با مطرح کردن هرگونه خواسته ی کوه نوردی (مانند تهیه ی وسایل و کمک به اجرای برنامه) در پیشگاه فدراسیون و مطالبه ی تحقق آن ها از این دستگاه، خود جنبه ی اشراف و حتی تقدس به آن داده اند. در نتیجه، هرگز نمی توان مسوولیت آن چه را فدراسیون انجام داده یا نداده صرفا متوجه آن اداره دانست. چرا که جامعه ی کوه نوردی، خود بار بسیاری از مسوولیت هایش را بر شانه های نه چندان توانای آن تشکیلات انداخته  و از این رو در این گناه که دستگاهی ساخته شده ظاهرا قدر قدرت اما بی اسطقس، بری الذمه نیست. و تازه، کدام انتقاد منسجم و مکتوبی به فدراسیون شده که پاسخ دریافت نکرده؟ کدام منتقدی پی گیر ضعف های فدراسیون شده که اکنون توقع بی ضعف بودن آن را داشته باشد؟

این چند کلام گفته شد برای آن که دست اندرکاران فدراسیون بدانند انتقاداتی که در این نوشته ذکر می شود، از موضع عیب جویی نیست و ...  ادامه در دیدبان کوهستان

/ 1 نظر / 26 بازدید
ماگما

دانه های برف ... الان که اونجا برف می باره حتما از چند ساعت قبل روی دالانپر هم داره میشینه ... دوس دارم هوای اونجا رو بدم توی ریه هام الان ...