کافه کوه افتتاح شد!

برج سینا ! : پیشنهاد کافه کوه از سوی لیلی رهنما ، را می توان به فال نیک گرفت و بهانه ای کرد برای دیدار و دور هم جمع شدن دوباره ، بهانه ای برای آشتی ها و رفع کدورت ها... به شخصه از این ایده ی زیبا استقبال می کنم و امیدوارم فرصت حضور در آن جمع را بیابم.

اینروزها میان همهمه ی روزمرگی که به تدریج در اذهانمان رسوخ می کند، یکی از زیباترین کارها تالیف قلوب و گسترش دوستیهاست ، به همین منظور نیازمند فضائی هستیم که بتوانیم نظراتمان را دور از تشنج بیان کنیم. باید فضائی حقیقی باشد که با حضور دیگر چهره های پشت ِ مانیتور باور کنیم می شود نقد کرد آن هم  به انصاف!! می شود گفت : بی هیچ پرده پوشی ، آنجا که بخواهیم رشد بدهیم افکار را، اندیشه را،آنجا که هدفی نباشد جز ساختن و ساختن و ساختن!!!

می شود از کاستی ها بی هیچ ملاحظه ای حرف زد اما چونان که بتوان هماره دوست بود، جائی هست که می توان در آن  پیاله ای چای نوشید و بی تعارف حرف های یکدیگر را شنید در یک کلام : 

می شود خاطرات را از دنیای مجازی بیرون کشید و به دنیای واقعی هم کشاند.باید که  تضارب اندیشه کرد و گفتگو ... و این میان حریم ها را پاس داشت، می شود گفت بی هیچ تخریبی، بی هیچ قصد و نیت آلوده به غرضی....همه ی اینها می شود: اما در فضائی حقیقی بدور از کیبورد و مانیتور و هر آنچه به تفکراتمان رنگ مجازی میدهد!

 
 
 
 
 
 
/ 1 نظر / 7 بازدید
محمد

درود شاید فرصتی باشه برای پررنگتر شدن رفاقتها