برودپیک 88؛ محصول آرش با کم و زیادش!

دیدگاهی ارزشمند از عباس محمدی :
من، بارها گفته ام که مشکل درجه اول کوه نوردی ایران مشکل مالی و کمبود امکانات نیست (و این را می توان در مقایسه ی پوشاک و ابزار و خدمات مورد استفاده ی کوه نوردان ایرانی با کوه نوردان اروپایی، به ویژه کوه نوردان شرق اروپا، دید)، بلکه در واقع ما مشکل «نرم افزاری» داریم. یعنی کمبود تفکر نوین و پویا است که مانع ما در اجرای برنامه های نو می شود. برای ادامه ی برنامه ی صعود برودپیک از مسیر نو – و اصولا هر برنامه ی بزرگ و فنی دیگر- من پیشنهاد می کنم که سرپرست برنامه اگر امکان کار درازمدت یکی دو ساله با افرادش و انتخاب تیم نهایی در یک مجموعه برنامه ی سازمان یافته را ندارد، اعضای تیم خود را از میان کسانی برگزیند که در یک بازه ی زمانی دو ساله، کارهای جدی همچون صعود دیواره های بلند، صعود زمستانی قله ها ، و پیمایش ستیغ های طولانی داخلی را در کارنامه داشته باشند...  ادامه در دیده بان کوهستان

/ 0 نظر / 6 بازدید